انتشار مراحل احراز هویت و رای گیری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور (عکس+فیلم)