رییس اتاق بازرگانی بندرعباس مطرح کرد: بخش خصوصی هرمزگان تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار می گیرد