برگزاری اجلاس سرمایه گذاری ولگا و نمایشگاه بین المللی “محصولات حلال ” در روسیه