برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و همایش سرمایه‌گذاری حوزه پزشکی در تاجیکستان