تشکیل پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان پاکستان