دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس مطرح کرد:تشکل های اقتصادی رکن مهم رشد و شکوفایی اقتصادی هستند