در اطلاعیه جدید هیات نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور اعلام شد: بند ۵/۶ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ اصلاح گردید