رییس اتاق بازرگانی بندرعباس مطرح کرد: قزاقستان می تواند تبادلات گسترده ای با هرمزگان داشته باشد