واردات گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار و سیب درختی به اقلیم کردستان عراق