پیشنهاد تجاری هلدینگ بلاروسی برای صادرات محصولات غذایی