loading

ثبت نام دوره های آموزشی اتاق

تقویم آموزشی سال
ثبت نام حضوری

ثبت نام بصورت حضوری

از علاقه مندان جهت شرکت در دوره‌های آموزشی خواهشمند است تصویر کارت ملی ، فرم موردنظر و فیش واریزی (مبلغ ۹۸۱,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۳۱۴۸۷۲۱۵۷ جام بانک ملت به نام اتاق بازرگانی بندرعباس یا شماره شبا IR64  ۰۱۲۰  ۰۰۰۰  ۰۰۰۰  ۴۳۱۴  ۸۷۲۱  ۵۷) به bndccim.e.r.i@gmail.com  ایمیل فرمایید./مبلغ فوق با احتساب ۹ درصد ارزش افزوده می باشد

  • لازم به یادآوری است اعضاء اتاق که دارای کارت عضویت و بازرگانی فعال بوده شامل ۳۰ درصد تخفیف می باشند.
ثبت نام آنلاین