loading

صدور و تمدید کارت عضویت

اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 1. تقاضای صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی
 2. دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی ،توزیعی،کشاورزی،خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند. همچنین ارایه معرفی نامه از پارکهای علم و فن آورای و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط
 3. یکبرگ تصویر اظهارنامه ثبت شرکت
 4. یکسری تصویر اساسنامه
 5. یکسری تصویر شرکت نامه و تقاضانامه ( در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود )
 6. روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت و هر نوع آگهی تغییرات در شرکت  و گرفتن شناسه ملی شرکت از اداره ثبت شرکتها
 7. تکمیل فرم مشخصات عضویت
 8. تکمیل فرم فارسی لاتین
 9. تکمیل فرم تعهد نامه های اتاق بازرگانی توسط مدیر عامل شرکت
 10. یکسری تصویر تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و کپی کارت ملی بصورت پشت و رو
 11. یکسری تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت مدیر عامل
 12. ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ جدید و تمام رخ ساده یا رنگی مدیر عامل
 13. مدرک تحصیلی مدیرعامل حداقل دیپلم
 14. تکمیل فرم تعهد عضویت از سامانه
 15. داشتن حداقل ۲۰ سال شمسی
 16. پرداخت حق عضویت و ورودی-حق بازدید- حق آموزش

برای تکمیل و وارد شدن به درخواست صدور کارت عضویت از مرورگر Internet Explorer  استفاده گردد. سایت www.bndccim.com اتاق بازرگانی بندرعباس

سامانه ntsw.ir جهت ثبت نام

اشخاص حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 1. تقاضای صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی بعنوان اتاق بازرگانی
 2. دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی ،توزیعی،کشاورزی،خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهای که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند. همچنین ارایه معرفی نامه از پارکهای علم و فن آورای و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط
 3. تکمیل فرم مشخصات عضویت
 4. تکمیل فرم فارسی لاتین
 5. تکمیل فرمهای تعهد نامه کارت عضویت
 6. یکسری تصویر شناسنامه ازتمام صفحات ( ۱-۲-۳ ) کارت ملی بصورت پشت و رو
 7. یکبرگ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت
 8. تصویر مدرک تحصیلی
 9. ۲ قطعه عکس ۴ × ۳ تمام رخ ساده یا رنگی
 10. تکمیل فرم تعهد عضویت از سامانه
 11. داشتن حداقل ۲۰ سال شمسی
 12. پرداخت حق عضویت و ورودی-حق بازدید- حق آموزش

 

برای تکمیل و وارد شدن به درخواست صدور کارت عضویت به   مراجعه و از مرورگر  Internet Explorer استفاده گردد.www.bndccim.com جهت دریافت فرم

سامانهntsw.ir جهت ثبت نام