loading

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

عیدی شورای گفت و گو به صادرکنندگان؛ با ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی سود تسعیر نرخ ارز در انواع صادرات

به موجب بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف شده بود، بدین معنا که هرگونه کاهش یا افزایش قیمت ارز چنانچه حاصل از درآمد صادراتی باشد، به طور عام و تمام از مالیات معاف است. لیکن با تصویب و ابلاغ ... ادامه مطلب