loading

اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

اینفوگرافیک شاخص آینده سبز ۲۰۲۲

مجمع جهانی اقتصاد برای دومین سال متوالی، شاخص آینده سبز را منتشر کرده است. این شاخص کشورها را بر حسب میزان آمادگی آنها برای گذار سبز طبقه بندی می کند. در گزارش ۲۰۲۲، ایران به افت دو پله ای در مقایسه با سال ۲۰۲۱، در جایگاه ۷۶ قرار گرفته است. در این اینفوگرافیک، جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه می ... ادامه مطلب