loading

آبان ۲۸, ۱۴۰۱

تقویت بخش کشاورزی هرمزگان نیازمند حمایت و توجه جدی است

رییس اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد: تقویت بخش کشاورزی هرمزگان نیازمند حمایت و توجه جدی است رییس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: با توجه به ظرفیت فوق العاده ای که در بخش کشاورزی هرمزگان به ویژه در بخش محصولات خارج از فصل وجود دارد، تقویت این بخش بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه و حمایت خاص است. به گزارش روابط ... ادامه مطلب