loading

ایفنوگرافک شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن- فصل تابستان ١۴٠١


در فصل تابستان ١۴٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١۵۵,١ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ٢.٠ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣.۴ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٠.۴ درصد افزایش داشته است.

 

شاخص قیمت کل

 

در فصل تابستان ١۴٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١۵۵,١ می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)، ٢.٠ درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣.۴ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٠.۴ درصد افزایش داشته است.

 

کاهش تورم فصلی

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢,٠- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٧.۴ درصد)، ٩.۴ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل قبل از آن، ٢.٠ درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ١٣.٠ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” می­باشد و گروه “کانه های فلزی” و “زغال سنگ” به ترتیب با تورم منفی، ٣.٧-  و ٣.۶- درصد مواجه بوده اند.

 

 

 

کاهش تورم نقطه به نقطه

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣,۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.۴ درصد)، ١۴.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ١٣.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۵٩.٨ درصد مربوط به گروه “سایر معادن” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.۶ درصد مربوط به گروه “کانه های فلزی” می­باشد.

 

 

 

کاهش تورم سالانه

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٠,۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶٢.١ درصد)، ٢١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٠.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه “سایر معادن” با ۵۶.٩ درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه “کانه­های فلزی” با ٣٨.۴ درصد می‌­باشد.

 

 

فایل ضمیمه

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=11676

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.