loading

اینفوگرافیک شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین ١۴٠١


بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴٣,٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢۶.١ درصد) است.

 

کل خانوارها

 

در فرودین ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۴١۵,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٣ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ بوشهر با ۵.۵ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ زنجان  ٢.١ درصد است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۵,۶ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢۶.١ درصد) است.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٧.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های سیستان و بلوچستان و همدان (٣۴.٧ درصد) است.

 

خانوارهای شهری

 

در فروردین ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٠٩,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۵.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با ٢.٠ درصد است.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣۵,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (۴٢.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢۶.۴ درصد) است.

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٧درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵.٧ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣۴.۵درصد) است.

 

خانوارهای روستایی

 

در فروردین ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به  ۴۴۶,۵رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد با ٧.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­های تهران و زنجان با ٢.٢ درصد می­‌باشد.

 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٧,٢ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد (۴٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢۵.۵درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴١,۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (۵٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٣.٢ درصد) است.

 

فایل ضمیمه

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=10045

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *