loading

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مرداد ۱۴۰۱


شامخ کل اقتصاد – دوره سی و پنجم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۸.۰۶ بوده‌است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان دهنده رکود در مرداد ماه ‌ا‌ست. در این ماه به جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مرداد ماه (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی۱۳ماه اخیر(به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (۵۱.۹۶) به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت۹۹ رسیده‌است.

 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته‌است و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) طی۴ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده‌است که نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریور ماه است.

شامخ صنعت – دوره چهل و هفتم

    شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مرداد ماه عدد ۴۸.۴۵ به‌دست آمده‌است که طی۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ (به غیراز فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مرداد ماه را گزارش کرده‌اند. در مرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۳.۶۰) به کمترین مقدار ۱۲ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند.

 شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (۴۶.۹۰) طی ۸ ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) به کمترین میزان خود رسیده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۴۴.۹۶) طی ۳۴ماه گذشته از آبان ۹۸ به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات (۴۳.۰۱) به کمترین مقدار ۱۲ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است.

فایل ضمیمه

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=11201

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.