loading

تمدید کارت بازرگانی

اشخاص حقوقی

شرایط کلی تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی   دریافت راهنمای فرایند تغییر کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. تقاضای تمدید کارت بازرگانی و کارت عضویت بعنوان اتاق بازرگانی (بصورت تایپی)
 2. ارائه اصل کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی و کپی کارت بازرگانی
 3. اصل و تصویر گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی بانضمام رسید پرداخت سه در هزار مالیات سهم اتاق بازرگانی ایران به حساب سیبا ملی ( ۰۱۰۴۷۷۵۳۵۳۰۰۶ )
 4. ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی از سال ……. تا سال ……. همراه با صورتحساب (عملکرد ، سود وزیان) نسخه اول و دوم دفترچه ارزش افزوده
 5. اصل مفاصا حساب از سازمان تاًمین اجتماعی(بصورت سیستمی)
 6. ارائه تصویر کد اقتصادی از اداره کل امور مالیاتی ( فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی )
 7. یک برگ تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت ( سرمایه ، آدرس ، انتقال سهام ) در صورت تغییر مدیر عامل ارائه یک سری کامل تصویر شناسنامه ( صفحات ۱-۲-۳ ) و کپی کارت ملی اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه ،یک  برگ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی ( برای آقایان ) و همچنین تکمیل فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)
 8. یک سری سند مالکیت محل دفتر شرکت در صورتیکه محل دفتر ملک شرکت باشد و اگر اجاره باشد تمدید اجاره نامه رسمی مدت دار شرکت همراه با کد رهگیری
 9. یک برگ تصویر تمدید شده مجوز فعالیت مدت دار و یا پروانه بهره برداری برای واحدهای زیر پوشش مناطق آزاد
 10. تکمیل فرمهای مشخصات بازرگانی ( تایپ شود )
 11. تکمیل فرمهای عضویت اتاق بازرگانی ( تایپ شود )
 12. در صورت تغییر مدیر عامل ،آدرس،سرمایه شرکت تکمیل فرم فارسی و لاتین ( تایپ شود )
 13. دو قطعه عکس ۴ × ۶ پرسنلی رنگی مربوط به مدیرعامل پشت زمینه سفید با کیفیت حداکثر حجم kb 300
 14. استعلام گمرک بصورت سیستمی
 15. در صورت تغییر آدرس اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی به آدرس جدید الزامی می باشد
 16. قبض رسید مبلغ-/۴۴۰۰۰۰ ریال بحساب جاری سیبا ( —-) اداره کل بازرگانی بندرعباس ( سه نسخه ای واریز شود ) بانک ملی

 

برای تکمیل و وارد شدن به درخواست تمدید کارت بازرگانی  از مرورگر   Internet Explorerاستفاده گردد. www.bndccim.com سایت اتاق بازرگانی بندرعباس  جهت فرم

سامانه ntsw.ir جهت ثبت نام (دارایی سیستمی-فرم د-تعهد پولشویی-تامین اجتماعی سیستمی-استعلام گمرک سیستمی)

اشخاص حقیقی

شرایط کلی تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی  دریافت راهنمای فرایند تغییر کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 

تقاضای تمدید کارت بازرگانی روی سربرگ تایپ شود

 1. ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق
 2. فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی
 3. اصل گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی بانضمام رسید پرداخت سه در هزار مالیات سهم اتاق بازرگانی ایران به حساب سیبا ملی ۰۱۰۴۷۷۵۳۵۳۰۰۶ )
 4. ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی از سال ….. تا سال…… همراه با صورتحساب عملکرد و سود وزیان ( نسخه اول و دوم دفترچه ارزش افزوده )
 5. ارائه تصویر کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت gov.ir
 6. اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی ( برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده )(بصورت سیستمی)
 7. یک سری تصویر سند مالکیت محل دفتر کار در صورتیکه محل دفتر کار ملک شخصی باشد و اگر اجاره باشد یک برگ تصویر اجاره نامه مدت دار .( رویت اصل اجاره نامه ) همراه با کد رهگیری
 8. یک برگ موافقت اصولی و یا پروانه تاسیس و یا پروانه بهره برداری و یا کارت شناسائی کارگاه

( برای واحدهای تولیدی که اعتبار پروانه آن منقضی گردیده است )

 1. فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی ( تایپ شود )
 2. تکمیل برگ مشخصات عضویت اتاق بازرگانی ( تایپ شود ) ( درصورت داشتن تغییرات)
 3. در صورت تغییر آدرس و سرمایه نامه از اداره ثبت ، تکمیل فرم فارسی و لاتین ( تایپ شود )(درصورت داشتن تغییرات)
 4. ۲ قطعه عکس جدید ، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
 5. کپی کارت ملی پشت و رو
 6. یکسری تصویر گذرنامه
 7. استعلام گمرک بصورت سیستمی
 8. در صورت تغییر آدرس اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی جدید ارائه گردد
 9. قبض رسید مبلغ-/۴۴۰۰۰۰ ریال بحساب جاری بانک ملی (——–) سازمان صنعت ، معدن و تجارت ( سه نسخه ای واریز شود )
 10. قبض رسید مبلغ                       ریال به شماره حساب بانک ملت ( ۴۳۱۴۸۷۲۱۵۷ ) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس

 

جهت ثبت نام سامانه ntsw.ir (دارائی بصورت سیستمی-فرم د-تعهد پولشویی-دارائی بصورت سیستمی) سایت اتاق بازرگانی بندرعباس www.bndccim.com جهت دریافت فرم