loading
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد - دوره پنجاه و چهارم شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفند ماه مقدار ۵۵/۷۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزیی افزایش داشتهاست و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفند ماه (۶۰/۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ده ماهه از خرداد ماه را ثبت کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۷/۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است، و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵/۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل(۴۵/۴۳) در مقایسه با بهمن ماه (۴۹/۷۸) کاهش سریعتری داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹/۳۱) نسبت به ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آذر ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آذر ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد-دوره پنجاه و یکم  شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده‌است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌ و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.  شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.  شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۰۶) در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل است.  شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به غیراز فروردین ماه هرسال) را به ثبت رسانده ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – شهریور 1402

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – شهریور ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و هشتم شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریور ماه عدد ۵۴.۳۴ محاسبه شده است که در مقایسه با مرداد ماه (۴۹.۹۷) افزایش یافته و بیشترین میزان چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) در شهریور ماه کاهش داشته و به کمترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده‌است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور (۵۵.۰۲) بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته‌است. شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته‌ و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده‌است. در مجموع، می‌توان مهم‌ترین یافته‌های شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در ماه شهریور ۱۴۰۲ را به شرح زیر خلاصه کرد: مسئله تامین مواد اولیه و قیمت فزآینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مرداد 1402

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مرداد ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد- دوره چهل و هفتم شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۴.۸۴) کمترین مقدار هفت ماهه اخیر (به غیر از فروردین ماه) را به ثبت رسانده‌است. شاخص موجودی مواد اولیه در مردادماه مقدار ۴۷.۸۸ محاسبه شده است که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۱.۰۱) نسبت به تیرماه (۴۸.۸۳) افزایش داشته است. شاخص میزان فروش کالا و خدمات با ثبت عدد ۴۹.۱۳ برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از ۵۰ را نشان می‌دهد هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه گذشته کمتر ‌است. شاخص قیمت مواد اولیه با ثبت عدد ۷۰.۲۷ برای چندمین ماه متوالی مقداری بیشتر از ۷۰ را ثبت کرده است. در مجموع، بر اساس شامخ کل اقتصاد در ماه مرداد ۱۴۰۲، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید است. تداوم این شرایط ...
لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال 1401

لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال ۱۴۰۱

فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه ...
/ آمار استانی
لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال 1400

لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال ۱۴۰۰

فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه آذر ماه دی ماه بهمن ماه اسفند ماه ...
/ آمار استانی
آمار دریافتی از جهاد کشاورزی سال 1400

آمار دریافتی از جهاد کشاورزی سال ۱۴۰۰

پیش بینی آمار سطح و تولیدات بخش باغبانی سال ۱۴۰۰ استان هرمزگان پیش بینی سطح زیر کشت و تولید محصولات زراعی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ لیست پروانه های بهره برداری صادره واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان هرمزگان ...
/ آمار استانی
آمار دریافتی از جهاد کشاورزی سال 1399

آمار دریافتی از جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۹

اطلاعات در خصوص هرمزگان آمار باغبانی سال  ۱۳۹۹ آمار زراعی سال  ۱۳۹۹ ...
/ آمار استانی
Loading...