استراتژی توسعه پایدار مناطق مرزی تنها راه مشکلات این مناطق است

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان هرمزگان

..............................................

بندرعبّاس به‌عنوان یکی از قطبهای تجاری و صنعتی ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؛ در دل این شهر بزرگ، اتاق بازرگانی هم برای خود تاریخی دارد؛ این نهاد خصوصی نقطة آغازی داشته است و اندک‌اندک بالیده و رشد کرده و به پرباری و رونق امروزی خود رسیده است؛ افراد گوناگونی از صنف تاجر و صنعتگر در این بخش خصوصی فعّالیّت کرده‌اند و منشأ خدماتی شده‌اند و آثار خیری برجای گذاشته‌اند؛ ازاین‌رو جا دارد که از آنان یاد کنیم و اندک‌اشارتی به فعّالیّتهایشان در این زمینه نماییم. در واقع هدف از نگارش تاريخچه‌ای مختصر از این بخش خصوصی این است که با يادآوری نام نيک پيشکسوتانِ عرصة تجارت و صنعت و معدن در استان مستعدّ هرمزگان هم از آنان قدردانی شود و هم ديگر فعّالان اقتصادی استان برای شرکت در اين‌گونه فعّاليّتهای عامّ‌المنفعه و صنعتی تشويق و ترغيب گردند.

ادامه مطلب +

.................
..................... ...........
.....................
...............................